Ondersteuning met kennis en ervaring

Water&Media is opgericht door mensen met jarenlange ervaring in de wereld van de journalistiek en grondige kennis van de aquatische, maritieme en nautische sector.

De stichting ondersteunt waterprofessionals bij de uitvoering van hun communicatietaken.

Bestuur van de Stichting Water&Media

 

Adviseurs

Wanda Zevenboom ijvert al meer dan veertig jaar in diverse functies voor een schone en gezonde zee en duurzaam gebruik van de zee. Na haar studie en promotieonderzoek aan de Universiteit van Amsterdam nam zij deel aan de Snellius – II expeditie in de Banda Zee (Indonesië). Zij heeft gewerkt aan grote nationale en internationale projecten zoals de Europese Kaderrichtlijn Water en de EU-Kaderrichtlijn Mariene Strategie. Ze was lid en hoofd van de Nederlandse delegatie voor diverse commissies van de Oslo-Parijse Conventie voor de bescherming van de Noord-Oost Atlantische Oceaan (OSPAR). Een groot aantal jaren, tot haar pensioen in juni 2014, werkte ze aan die projecten en programma’s als senior projectmanager Noordzeebeheer bij Rijkswaterstaat Zee & Delta (voormalig Directie/Dienst Noordzee).

Wanda zoekt in haar werk altijd de kansen van een gezamenlijke aanpak bij het streven naar een duurzaam gezonde zee. Ze heeft een scherp oog voor het belang van een veilige zee en kust en een goede balans tussen het mariene ecosysteem en het gebruik van de zee. Nu, als voorzitter van Stichting Water&Media, gaat zij de uitdaging aan om bruggen te slaan tussen de vele organisaties van beleid en beheer, de kennisinstituten, de sectoren en personen die in het bedrijfsleven bij de zee zijn betrokken. Kennis en informatie ontsluiten en delen is voor haar het belangrijkste speerpunt.