Wat

Nederland en water horen bij elkaar; weten van water is belangrijk.

Stichting Water&Media is opgericht om betrouwbare communicatie en berichtgeving over water te stimuleren; over meren, kanalen en rivieren, estuaria, zeeën en oceanen. Over het water zelf, de watersystemen en hun ecologie, het maatschappelijk gebruik en de economische betekenis van water.

Water &Media onsluit, deelt en verspreidt informatie over water, samen met overheden, kennisinstituten en maatschappelijke sectoren en organisaties.

Hoe

Water&Media neemt initiatieven, legt contacten en slaat bruggen.

Voor kennisbeheer en communicatietaken, die veel verschillende waterorganisaties nu nog ieder voor zich uitvoeren, wil Water&Media (digitale) platforms inrichten: – om kennis te delen – ervaringen uit te wisselen – beter samen te werken – gezamenlijk beter nieuws en achtergrondinformatie  te kunnen bieden aan iedereen met belangstelling voor water.

Als eerste project is in 2014 het communicatieplatform Over de Zee opgestart. Een initiatief met een veelbelovende aanloopperiode met de inzet van vrijwilligers, dat echter door gebrek aan financieel draagvlak moest worden gestopt.